کلینیک پوست و مو کیمیا

برای رزرو نوبت و مشاوره

با ما تماس بگیرید

پزشکان متخصص کلینیک :

  • دکتر سمانه سلطانی
  • دکتر بیژن شعبانی
  • دکتر رضا جعفری

آشنایی با متخصصین کلینیک

دکتر رضا جعفری